Rotary Club Gent

Home / Rotary Club Gent

Rotary Club Gent

Sinds haar oprichting in 1926 (met officieel charter in 1927) door haar peterclubs Oostende en Bruxelles, heeft Rotary Club Gent een niet onaardige lijst sociale en culturele initiatieven bijeengesprokkeld. Steeds is het doel daadwerkelijk hulp te bieden aan wel omschreven hulpprojecten in binnen- en buitenland, in hechte samenwerking met de verantwoordelijken, door een stevige professionele interne organisatie en een transparante rapportering, zowel binnen Rotary als naar buiten uit.

Aldus poogt de club op een doeltreffende wijze aanvullende steun te bieden voor de stijgende noden in diverse domeinen zoals gezondheidszorg, verslavingspreventie, medische en paramedische uitrusting, emancipatie van gehandicapten, gelijke onderwijskansen, meertaligheid, verspreiding van studie- en beroepsinformatie, bejaardenhulp, alfabetisering, watervoorziening,… 

Interesse om hier ook aan mee te werken, een vergadering bij te wonen en aan te sluiten bij een fijne vriendengroep? Ga dan een kijkje nemen op onze activiteitenkalender .

Uw donatie helpt ons om deze en andere projecten verder te blijven ondersteunen